" class="part-icon-bars">

Procés participatiu nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

#LleiCinegetica Elaboració de la nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 07/11/2023 - 30/11/2023
Fases del procés

Dins del preàmbul, definir clarament el paper del caçador i de les activitats cinegètiques

26/09/2023 16:21  

La llei hauria de definir clarament la figura del caçador i l’objectiu de les activitats cinegètiques. Es podria parlar de que el caçador practica un esport o que el caçador està treballant per a la societat pel control de poblacions de determinades espècies.

Es planteja que cal posar en relleu la importància del paper social i cultural de la cacera (protecció de cultius, epidèmies, accidents de trànsit, control de la fauna silvestre, etcètera).

Posar en marxa una campanya de sensibilització, pedagogia i divulgació de les tasques dutes a terme pels caçadors, consistents en la preservació de tradicions heretades dels antecessors, en el control de les especies cinegètiques, en la realització de millores dels hàbitats, en la custòdia del territori, en l’aprofitament ètic i sostenible de les espècies cinegètiques i el seu consum, així com al seu compromís en preservar els ecosistemes. Demana que hi hagi suport als Ajuntaments quan porten a terme accions cinegètiques.

Llistat d'adhesions

Número d'adhesions1

Referència: II-PROP-2023-09-87224
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/LleiCinegetica/f/3659/proposals/87224/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/LleiCinegetica/f/3659/proposals/87224/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Carregant els comentaris ...