" class="part-icon-bars">

Procés participatiu nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

#LleiCinegetica Elaboració de la nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 07/11/2023 - 30/11/2023
Fases del procés

Elaboració de censos i recollida de dades sobre espècies cinegètiques

26/09/2023 16:45  

La llei hauria de parlar de la necessitat de basar la gestió de la caça en els censos reals, comptant, per a la seva realització, amb els diferents actors implicats.

Es fa una proposta molt concreta de metodologia a seguir en el cas de les espècies migratòries, on es detalla com realitzar la recollida i processament de les dades, la gestió de l’espècie en base als resultats i els protocols en casos excepcionals.

Aquests censos haurien de portar també a fomentar la recuperació de les espècies que es troben per sota de les densitats que li són pròpies.

Llistat d'adhesions

Número d'adhesions1

Referència: II-PROP-2023-09-87240
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/LleiCinegetica/f/3659/proposals/87240/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/LleiCinegetica/f/3659/proposals/87240/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Carregant els comentaris ...