" class="part-icon-bars">

Procés participatiu nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

#LleiCinegetica Elaboració de la nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 07/11/2023 - 30/11/2023
Fases del procés

Governança de la caça

27/09/2023 09:23  

Dins d’aquest apartat de governança, s’haurien de concretar i definir, d’una banda, els òrgans consultius que intervenen dins les activitats cinegètiques (Consell de caça, Juntes Rectores, Juntes Consultives i altres figures) per poder regular els principis bàsics de la Llei. D’una altra banda, es proposa que es creï la figura de coordinació entre els diferents gestors dels àmbits de la conservació, agro-forestal, activitats cinegètiques i piscícoles

Per últim, també seria important definir clarament els límits entre una propietat dins d’un Parc Natural i un vedat de caça que assoleix les activitats del Parc.

Llistat d'adhesions

i 3 persones més (veure més) (veure menys)

Referència: II-PROP-2023-09-87312
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/LleiCinegetica/f/3659/proposals/87312/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/LleiCinegetica/f/3659/proposals/87312/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

1 a favor (100.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

A favor  

.

Carregant els comentaris ...