" class="part-icon-bars">

Procés participatiu nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

#LleiCinegetica Elaboració de la nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 07/11/2023 - 30/11/2023
Fases del procés

Assegurança i responsabilitat

28/09/2023 17:41  


L' actualització de les indemnitzacions, els barems i el pas del temps ha suposat la necessitat d' actualitzar les cobertures en cas d'indemnització per accident. D'aquí que es proposen mesures de seguretat noves, que de fet ja duen a terme a la pràctica (seguretat activa) i condicionar l'exercici de la caça a Catalunya a una cobertura adequada en cas d'accident. D'aquesta manera podrem assegurar la reparació del dany a les víctimes d'un accident cinegètic o d'una mort en el curs d'una acció de caça. No té sentit continuar mantenint cobertures obsoletes i clarament insuficients en cas d’accidents. Per això proposem condicionar l' exercici de la caça a una assegurança amb cobertures suficients.

 


Referència: II-PROP-2023-09-87352
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/LleiCinegetica/f/3659/proposals/87352/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/LleiCinegetica/f/3659/proposals/87352/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Carregant els comentaris ...