" class="part-icon-bars">

Procés participatiu nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

#LleiCinegetica Elaboració de la nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 07/11/2023 - 30/11/2023
Fases del procés

Elaboració d’una Llei que reguli la caça

28/09/2023 17:50  

Es proposa l’elaboració d’un Llei que reguli la caça com a part de l’activitat cinegètica i NO COM A PART D’UN PROBLEMA.

Ha de ser una llei principalment pels caçadors i que al mateix temps, aquesta regulació, es puguin compatibilitzar amb altres aspectes com els mecanismes per intentar buscar solucions davant l’elevat nombre de porcs seglars

A traves de la caça es poden pal·liar els danys però els caçadors hem de de tenir en compte que surten a practicar la caça i no són la solució a un problema de danys. No és pot acceptar que el caçador únicament pugui caçar per danys i si regna aquesta filosofia possiblement l’activitat de la caça com a tal haurà desaparegut.

Llistat d'adhesions

Número d'adhesions2

Referència: II-PROP-2023-09-87353
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/LleiCinegetica/f/3659/proposals/87353/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/LleiCinegetica/f/3659/proposals/87353/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

1 a favor (100.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

A favor  

Cert. La intencionalitat de la llei queda clara en el títol. Parla d'activitats cinegètiques, no de caça. I això té 2 vessants molt negatives:
1) Un terme poc definit i genèric on s'hi volen encabir activitats o temes (per exemple, el control poblacional d'espècies, més enllà de la caça) que tenen poc a veure amb la caça.
2) S'obvia parlar, regular, defensar la "caça". S'amaga en un genèric. Contradint manifestacions reiterades de voler defensar socialment de la caça que fa l'administració.

Carregant els comentaris ...