" class="part-icon-bars">

Procés participatiu nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

#LleiCinegetica Elaboració de la nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 07/11/2023 - 30/11/2023
Veure les fases

Comunicació obligatòria d'activitat cinegètica programada als nuclis de població

29/09/2023 23:32  

Per tal de disminuir el risc de l'activitat cinegètica entorn els nuclis de població, i millorar la seva compatibilitat amb la resta d'activitats, seria necessari que cada activitat cinegètica fos comunicada obligatòriament als ajuntaments, perquè aquest puguin posar en coneixement dels veïns el dia, hora , localització, i característiques i condicions de l'activitat cinegètica. D'aquesta manera, s'aconseguiria que la població estigues informada, i pogués evitar riscos.

Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2023-09-87383
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/LleiCinegetica/f/3659/proposals/87383/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/LleiCinegetica/f/3659/proposals/87383/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Actualment es fa, s'envia amb mes de 72 hores d'antelació a l'ajuntament corresponent i l'ajuntament ho publica a la seva pàgina web. Així com un mapa on es marca la zona de batuda.

Carregant els comentaris ...