" class="part-icon-bars">

Procés participatiu nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

#LleiCinegetica Elaboració de la nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 07/11/2023 - 30/11/2023
Fases del procés

Realitzar una revisió contínua i dinàmica de les espècies considerades cinegètiques a la llei de caça

03/10/2023 13:30  

Implementar un sistema de revisió periòdica de les espècies cinegètiques (considerant la informació dels caçadors) per ajustar-les a les condicions ambientals i demogràfiques canviants. Es considera important realitzar una revisió periòdica de les espècies cinegètiques i adaptar la llista d'espècies amb un enfocament dinàmic, tenint en compte canvis en la població i l'hàbitat. Es remarcar que cal considerar la informació dels caçadors, s’esmenta que la inclusió de la figura de l'observador cinegètic podria facilitar aquest intercanvi d’informació i facilitar la presa de decisions, per exemple en casos d'emergència.

Llistat d'adhesions

Número d'adhesions2

Referència: II-PROP-2023-10-87415
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/LleiCinegetica/f/3659/proposals/87415/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/LleiCinegetica/f/3659/proposals/87415/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Carregant els comentaris ...