" class="part-icon-bars">

Procés participatiu nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

#LleiCinegetica Elaboració de la nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 07/11/2023 - 30/11/2023
Fases del procés

Gestió adaptativa de la caça, basada en el coneixement científic i en el seguiment de les poblacions

18/10/2023 16:26  

-         Establir un marc normatiu on es defineixi la metodologia de cens poblacional, sempre per part de professionals, per a cada espècie cinegètica que permeti definir amb fiabilitat les quotes cinegètiques. Elaboració per part de l’administració d’un manual amb la descripció de les diferents metodologies de cens per cada una de les espècies, en funció de la seva biologia i fenologia. És important definir quin perfil tècnic ha de tenir el personal encarregat de realitzar els censos poblacionals (professionals en la matèria), així com definir els criteris per establir les quotes, sempre a partir dels censos realitzats.

Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2023-10-87480
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/LleiCinegetica/f/3659/proposals/87480/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/LleiCinegetica/f/3659/proposals/87480/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Carregant els comentaris ...