" class="part-icon-bars">

Consulta Pública Prèvia per modificar la regulació de segona activitat en el cos de Mossos d’Esquadra.

Consulta Pública Prèvia per a l’elaboració d’un Projecte de decret pel qual es modifiqui la regulació de la situació administrativa especial de segona activitat i es reguli el manteniment de les aptituds psicofísiques en el cos de Mossos d’Esquadra.

Fase 2 de 2
Retorn 17/01/2020 - 17/02/2020
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Els articles 61 a 64 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra estableixen que la segona activitat és una situació administrativa especial que té com a objecte garantir l'eficàcia en el servei dels integrants en actiu del Cos de Mossos d'Esquadra i permetre alhora l'ajust permanent d'escales i de categories i l'adaptació de la carrera professional als canvis que produeix el transcurs del temps. La situació administrativa de segona activitat ha d'ésser amb destinació.

Els membres del cos de Mossos d’Esquadra poden passar a aquesta situació per raó de l’edat, que en cap cas no pot ésser inferior a cinquanta-set anys, o per disminució de les condicions físiques o psíquiques. S'han de determinar per reglament les circumstàncies i les condicions de la prestació dels serveis complementaris de segona activitat, i el grau de les incapacitats mèdiques que poden determinar el pas a aquesta situació


El Decret 246/2008, de 16 de desembre, regula la situació administrativa especial de segona activitat en el cos de Mossos d’Esquadra.

L’aplicació d’aquesta norma ha posat de manifest les dificultats associades a algunes de les previsions que conté. En particular, quant a l’adscripció i provisió dels llocs de treball a ocupar en aquesta situació, esdevenen insostenibles i incompatibles amb la prestació del servei quan es tracta de fer front a un nombre de sol·licituds creixent amb motiu de l’evolució de la piràmide d’edat del cos de Mossos d’Esquadra.

L’actual regulació es fonamenta en les capacitats necessàries per a dur a terme funcions pròpies i habituals de l’escala bàsica, fonamentalment de caràcter físic, i no té en compte les particularitats de les funcions que corresponen als llocs de treball de comandament. Aquest fet dona lloc a una absència de regulació de la situació de segona activitat adequada a les escales intermèdia, executiva i superior.


La norma reglamentària actual preveu la figura del lloc de treball de suport tècnic no policial per als qui no poden continuar fent tasques policials i passen a la situació d’incapacitat permanent total. Aquesta figura ha comportat ja des de la seva implementació una elevada controvèrsia contenciosa-administrativa, atesa la voluntat d’aquest col·lectiu de mantenir-se dins de l’organització en la situació de segona activitat. S’ha posat de manifest la dificultat de distingir ambdues figures, tant pel que fa a les situacions mèdiques que les originen, com pel que fa a la tipologia de funcions que poden dur a terme. Cal tenir en compte que és difícil identificar els llocs de treball que pertanyen a una categoria o a l’altre, atès que no existeix una correspondència en la graduació de funcions que es poden desenvolupar en cada situació, ja que es tracta de funcions d’oficina.

Per últim, mai s’ha dut a terme el desplegament reglamentari que permeti donar compliment al previst a l’article 44.1 de la Llei 10/1994, sobre l’obligatorietat del manteniment de les aptituds psicofísiques. Únicament es disposa de protocols i instruccions de caràcter intern, actualment insuficients per regular aquesta matèria.


Objectius de la consulta:

-          Posar en valor i prestigiar l’experiència i el coneixement de les persones membres del cos de Mossos d’Esquadra que passin a segona activitat per raó de l’edat;

-          Mantenir dins l’organització del cos de Mossos d’Esquadra les persones que puguin arribar a perdre les seves aptituds psicofísiques, evitant la percepció de discriminació i el sentiment de no pertinença al cos;

-          Optimitzar els efectius de la plantilla del cos de mossos d’esquadra en l’exercici de llurs funcions policials.

-          Garantir el manteniment de les aptituds fisicopsíquiques dels membres del cos de mossos d’esquadra en l’exercici de la seva activitat professional.Propostes Veure tots (5)

  • Creat el
    15/01/2020
  • 37
  • Número de comentaris: 0
Adjuntem com arxiu el resum de l les Xerrades Informatives d'USPAC fetes arreu del territori.
...
La normativa actual, amb informe favorable del Consell de la Policia-Mossos d'Esquadra i de la...
En previsió del augment del número d'agents que en breu passaràn a la situació de segona...
Veure tots (5)
Departament Departament d'Interior
Disposa de retorn No
Referència: II-PART-2019-12-301

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/Mossossegonaactivitat/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/Mossossegonaactivitat/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

373

Participants

275

Seguidores

13

Comentaris

5

Propostes

148

Adhesions