" class="part-icon-bars">

Consulta Pública Prèvia per modificar la regulació de segona activitat en el cos de Mossos d’Esquadra.

Consulta Pública Prèvia per a l’elaboració d’un Projecte de decret pel qual es modifiqui la regulació de la situació administrativa especial de segona activitat i es reguli el manteniment de les aptituds psicofísiques en el cos de Mossos d’Esquadra.

Fase 2 de 2
Retorn 17/01/2020 - 17/02/2020
Fases del procés

Canvis a "Segona activitat policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra"

Versions

Versió 1

Avatar: PERE MARIA PERE MARIA
16/01/2020 13:35
Versions 1 Torna a la proposta