" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Fases del procés

La llei no ha de reproduir el que ja està regulat en altres

06/06/2022 17:30  

S’ha d’apropar l’exercici de les competències al ciutadà, no a l’administració. Ha de ser una llei de principis, no reglamentista. La llei no pot regular allò que es pot fer per reglament. Per tant ha de ser curta. El centre de la llei han de ser els principis d’autonomia local, govern local (en front administració local) i suficiència financera.

 


Llistat d'adhesions

Referència: II-PROP-2022-06-84062
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/MunicipisRurals/f/3499/proposals/84062/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/MunicipisRurals/f/3499/proposals/84062/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

1 a favor (100.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

A favor  

L'excés normatiu genera inseguretat jurídica i es desactualitza aviat. Cal tornar als principis

Carregant els comentaris ...