" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Fases del procés

Transferències corrents i de capital No finalistes

06/06/2022 17:34  

S’ha de modificar l’actual sistema de transferències corrents i de capital de la Generalitat i les Diputacions. La major part de les transferències han de ser no finalistes. En altre cas, són contràries a l’autonomia local, es genera molta burocràcia, es condiciona l’actuació local i es genera el risc de devolució per qüestions formals


Referència: II-PROP-2022-06-84067
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/MunicipisRurals/f/3499/proposals/84067/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/MunicipisRurals/f/3499/proposals/84067/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

Els ens locals no poden ser només depenents de les polítiques púbiques de l'Estat, La Generalitat o les Diputacions. Cal fer un pas endavant i assumir de veritat el principi d'autonomia local (si és que ens el creiem)

Carregant els comentaris ...