" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Fases del procés

Canvis a "Conjugar les mesures contra el canvi climàtic amb les necessitats de transport en el medi rural"

Versions

Versió 1

Avatar: Josep Ramon Mòdol Ratés Josep Ramon Mòdol Ratés
08/06/2022 12:29
Versions 1 Torna a la proposta