" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

L'objectiu de la proposta és disposar d’un nou marc normatiu amb rang legal que reguli un estatut específic per als municipis rurals que s’adeqüi a les seves peculiaritats i que doni resposta a les demandes i necessitats dels seus habitants.

Objectiu de la consulta


Recollir les opinions, demandes, preocupacions, necessitats, etc. de la ciutadania i dels diferents col·lectius i sectors potencialment afectats en relació amb la iniciativa normativa, per garantir l’adequada prestació dels serveis en els municipis rurals en condicions d’igualtat respecte la resta de municipis catalans i la igualtat d’oportunitats per a la seva població així com prendre mesures per evitar el seu despoblament.

Com a objectius més específics: 

 • Assegurar una adequada prestació dels serveis bàsics en els municipis rurals en condicions d’igualtat respecte la resta de municipis.
 • Establir el marc normatiu de Catalunya que afecti els municipis rurals.
 • Garantir un model de prestació de serveis obert, col·laboratiu i transparent.
 • Evitar el despoblament dels municipis rurals i establir mecanismes per fixar la població al territori.
 • Mantenir la qualitat democràtica del municipis rurals dotant-los de recursos personals, materials i econòmics suficients.
 • Garantir la participació dels municipis rurals en la presa de decisions en els àmbits d’actuació que els afectin.
 • Dissenyar i promoure polítiques públiques orientades a garantir la igualtat d’oportunitats de la població en els municipis rurals que afavoreixin el creixement i el desenvolupament del territori per assolir un major grau de cohesió territorial, econòmic, social i mediambiental.


Preguntes per orientar les aportacions


 1. Considereu que s’ha descrit adequadament la situació en què es troben els municipis rurals? Hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat? Hi ha altres efectes negatius o positius derivats del marc normatiu vigent que s’estiguin produint actualment que no s’han posat en relleu a la documentació?
 2. S’haurien de preveure altres objectius diferents?
 3. Cal considerar altres alternatives a les proposades? Hi ha efectes de les alternatives esmentades que no s’hagin tingut en compte i que siguin rellevants?

Propostes Veure tots (36)

Els ajuntaments no poden fer-se càrrec dels serveis que ofereixen fent-los ineficient i resultant...
 • Creat el
  16/05/2022
 • Número de comentaris: 0
Comunitats de municipis: Facilitar la constitució, contractació i finançament.
Reorganització...
Plans de gestió forestal vinculats al CO2
Plans de manteniment selectiu de les lleres dels rius...
S'adjunten a continuació les aportacions de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques a la...
Veure tots (36)
Qui hi participa La consulta és oberta a tota la ciutadania i a les entitats. Tanmateix, és especialment important la contribució de les entitats locals i les organitzacions associatives dels ens locals, especialment, a aquelles representatives dels municipis rurals
Departament Departament de la Presidència
Unitat promotora Direcció General d'Administració Local
Disposa de retorn
Data d'inici 11 de Maig de 2022
Data de finalització 14 de Juliol de 2022
Referència: II-PART-2022-05-497

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/MunicipisRurals/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/MunicipisRurals/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>