" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals

Fase 2 de 2
Retorn 14-06-2022 - 14-07-2022
Veure les fases
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Aquest procés pertany a Normativa

L'objectiu de la proposta és disposar d’un nou marc normatiu amb rang legal que reguli un estatut específic per als municipis rurals que s’adeqüi a les seves peculiaritats i que doni resposta a les demandes i necessitats dels seus habitants.

Objectiu de la consulta


Recollir les opinions, demandes, preocupacions, necessitats, etc. de la ciutadania i dels diferents col·lectius i sectors potencialment afectats en relació amb la iniciativa normativa, per garantir l’adequada prestació dels serveis en els municipis rurals en condicions d’igualtat respecte la resta de municipis catalans i la igualtat d’oportunitats per a la seva població així com prendre mesures per evitar el seu despoblament.

Com a objectius més específics: 

 • Assegurar una adequada prestació dels serveis bàsics en els municipis rurals en condicions d’igualtat respecte la resta de municipis.
 • Establir el marc normatiu de Catalunya que afecti els municipis rurals.
 • Garantir un model de prestació de serveis obert, col·laboratiu i transparent.
 • Evitar el despoblament dels municipis rurals i establir mecanismes per fixar la població al territori.
 • Mantenir la qualitat democràtica del municipis rurals dotant-los de recursos personals, materials i econòmics suficients.
 • Garantir la participació dels municipis rurals en la presa de decisions en els àmbits d’actuació que els afectin.
 • Dissenyar i promoure polítiques públiques orientades a garantir la igualtat d’oportunitats de la població en els municipis rurals que afavoreixin el creixement i el desenvolupament del territori per assolir un major grau de cohesió territorial, econòmic, social i mediambiental.


Preguntes per orientar les aportacions


 1. Considereu que s’ha descrit adequadament la situació en què es troben els municipis rurals? Hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat? Hi ha altres efectes negatius o positius derivats del marc normatiu vigent que s’estiguin produint actualment que no s’han posat en relleu a la documentació?
 2. S’haurien de preveure altres objectius diferents?
 3. Cal considerar altres alternatives a les proposades? Hi ha efectes de les alternatives esmentades que no s’hagin tingut en compte i que siguin rellevants?


Propostes Veure tots (36)

La Generalitat hauria de fixar per llei ajuts directes a les famílies amb persones menors d’edat...
S’ha d’apropar l’exercici de les competències al ciutadà, no a l’administració. Ha de ser una...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 1
Comunitats de municipis: Facilitar la constitució, contractació i finançament.
Reorganització...
S’ha de reconèixer la figura de l’habitant del món rural: pagès, ramader, autònom en general,...
Veure tots (36)
Qui participa La consulta és oberta a tota la ciutadania i a les entitats. Tanmateix, és especialment important la contribució de les entitats locals i les organitzacions associatives dels ens locals, especialment, a aquelles representatives dels municipis rurals
Departament Departament de la Presidència
Disposa de retorn No
Data d'inici 11 de Maig de 2022
Data de finalització 14 de Juliol de 2022
Referència: II-PART-2022-05-497

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/MunicipisRurals/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/MunicipisRurals/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>