" class="part-icon-bars">

Participa al Pla director urbanístic de l'activitat econòmica de la Conca d'Òdena

#ConcaParticipa Procés participatiu del Pla director urbanístic de l'activitat econòmica de la Conca d'Òdena

Fase 4 de 4
Fase de retorn 02/03/2021 - 15/12/2021
Fases del procés

Canvis a "Cal reactivar la conca i crear nous llocs de treball / Part 4"

Versions

Versió 1

Avatar: Jaume Colom, Arquitecte / Arquitecte Tècnic Jaume Colom, Arquitecte / Arquitecte Tècnic
01/07/2020 20:19
Versions 1 Torna a la proposta