" class="part-icon-bars">

Participa al Pla director urbanístic de l'activitat econòmica de la Conca d'Òdena

#ConcaParticipa Procés participatiu del Pla director urbanístic de l'activitat econòmica de la Conca d'Òdena

Fase 4 de 4
Fase de retorn 02/03/2021 - 15/12/2021
Fases del procés

Canvis a "La conca dÒdena serà industrial o no serà"

Versions

Versió 1

Avatar: president APP president APP
02/07/2020 19:37
Versions 1 Torna a la proposta