" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pla Estratègic dels Serveis Socials de Catalunya

#PESS PESS 2020-2024

Fase 4 de 4
Retorn 01/07/2020 - 29/12/2020
Fases del procés
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

 1. 1
  02/08/2019 - 14/09/2019

  Informació

  En aquesta fase podeu accedir als documents relacionats amb el Pla i deixar comentaris i propostes.


 2. 2
  14/09/2019 - 14/11/2019

  Participació

  Sessions deliberatives distribuïdes pel territori.

 3. 3
  02/12/2019 - 30/06/2020

  Elaboració del Pla estratègic

  L'Administració utilitza els resultats de la participació ciutadana en l'Elaboració del Pla Estratègic de Serveis Socials.

 4. 4
  01/07/2020 - 29/12/2020

  Retorn

  La presentació dels resultats del procés participatiu del II Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya, el 29 de juliol del 2020, va significar un nou pas en el procés d’aprovació del Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya 2021-2024 (PESS 21-24).

  El PESS 21-24 ha estat aprovat mitjançant la Resolució 1110/XII del Parlament de Catalunya i l’Acord GOV/177/2020, de 29 de desembre, publicat al DOGC núm. 8307 de 31 de desembre de 2020.

  El II Pla estratègic de Serveis Socials (PESS) 2021-24 esdevé el marc de referència del desenvolupament i consolidació del Sistema Català de Serveis Socials (SCSS) per als pròxims quatre anys, amb l’objectiu de donar resposta a la crisi provocada per la pandèmia de la COVID19 i als reptes sociodemogràfics que ha d’afrontar l’actual estat de benestar, entre d’altres: les desigualtats socials s’ha consolidat amb les successives crisis econòmiques, la feminització del risc de pobresa o exclusió, l’increment de l’envelliment, el sobreenvelliment i la discapacitat, i la diversificació de la societat catalana i de les llars que la componen.

  El PESS 21-24 busca universalitzar, cohesionar, agilitar i fer més efectiu el SCSS per tal que la xarxa de serveis que el composen garanteixi una atenció centrada en la persona, que contempli també la interacció familiar i comunitària i faci un abordatge de les necessitats des d’una perspectiva el més global i integral possible i alhora permeti promoure una ciutadania més apoderada i coneixedora dels seus drets i deures. Per aconseguir-ho, s’estructura a l’entorn de cinc palanques de transformació:

  1. Les persones i els professionals: motors del sistema

  2. La vertebració i la reorganització: millor qualitat i integració

  3. L’acció comunitària i la prevenció: un sistema més proactiu

  4. La governança i el coneixement: decisions basades en l’evidència

  5. La intersectorialitat: intervenció holística

  Es proposa incidir en l’articulació i ordenació del SCSS, avançar en el desenvolupament de l’administració digital i d’un sistema d’informació únic i robust de serveis socials i millorar les actuals eines (cartera de serveis, distribució de recursos, concertació i provisió de serveis per exemple), reforçar la intersectorialitat i el treball col·laboratiu, apostar decididament per la recerca i la innovació, col·locant i considerant les professionals com a centre i motors del sistema.

  El Pla també incorpora mesures urgents per abordar i pal·liar l’impacte negatiu que la crisi epidemiològica de la COVID19 està comportant en l’àmbit de les polítiques socials i el benestar de la ciutadania.

  Per a més informació:

  https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/pla-estrategic-de-serveis-socials-de-catalunya/PESS2021-24/