" class="part-icon-bars">

La qualitat acústica i de cel nocturn del Parc Natural de la Serra de Montsant a debat

#PNMontsant Procés participatiu per elaborar el pla de mesures per preservar i millorar la qualitat acústica i del cel nocturn del Parc Natural de la Serra de Montsant

Fase 3 de 3
Retorn 01/08/2023 - 31/12/2023
Fases del procés

Propostes recollides en el debat de 18 de juliol 2023 (Prades) (1 de 4)

31/07/2023 19:10  

A falta de les actes de les reunions presencials dels dies 18, 21 i 26 de juliol, simplement voldria deixar constància dels punts més rellevants que es varen comentar en la reunió del dia 26 de juliol de 2023:

1.- Manca de senyalització relativa a la contaminació lumínica en l’entorn del Parc i a la distinció StarLight

Referència: II-PROP-2023-07-87012
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PNMONTacustica/f/3779/proposals/87012/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PNMONTacustica/f/3779/proposals/87012/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

I really like the way you express your ideas in the article. Your words https://snowrider3d.io are full of life and color, creating a pleasant and engaging feeling. Your writing can show the heart and effort that you have invested in it.

Carregant els comentaris ...