" class="part-icon-bars">

Procés participatiu per a l'elaboració del PRUG de l'àmbit marí del Parc Natural de Cap de Creus

#PRUGCapdeCreus Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de Cap de Creus

Fase 4 de 4
Participació Pública 27/09/2022 - 14/11/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Us informem de l’inici de la tramitació formal del projecte d’ordre que aprovarà el PRUG de l’àmbit marí del Parc Natural del Cap de Creus. Entre el 29 de setembre i el 29 d’octubre de 2021 podeu fer les vostres aportacions en el marc de la consulta pública prèvia del projecte d’ordre, publicat en aquest mateix portal https://participa.gencat.cat/processes/prug.

Durant aquest temps, i per evitar confusions, aquesta pàgina web romandrà en pausa. Aquest espai restarà publicat a efectes informatius però no s’hi podran fer propostes. A més, s’hi publicarà, en breu, el document resum de les aportacions rebudes via web.


Gràcies per la vostra participació!

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

La Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural desenvolupa un procés participatiu per a l'elaboració del Pla Rector d'Ús i Gestió (d'ara endavant, PRUG) de l’àmbit marí del Parc Natural de Cap de Creus.

Aquest procés participatiu té per objecte que el PRUG que finalment es tramiti i aprovi hagi tingut en compte, des del primer moment, totes les opinions, inquietuds i propostes dels diversos sectors socials, empresarials o institucionals interessats. 


Què és un PRUG?

PRUG és l’acrònim de Pla Rector d'Ús i Gestió que és un dels principal document de planificació i de gestió del Parc en el que s'hi defineixen les seves línies de gestió. 

Aquest instrument de planificació està previst a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad i a la Llei 4/1998, de 12 de març, de protecció de Cap de Creus.

El PRUG ha de contenir les disposicions de caràcter temporal necessàries, ha de programar les actuacions i establir les altres determinacions que resultin necessàries per al desenvolupament de la gestió del Parc Natural durant el seu període de vigència, quatre anys.

Quina és la tramitació formal d’un PRUG?

La tramitació del PRUG ha de seguir el procediment següent:

1. S’aprova inicialment pel departament corresponent

2. El Pla s’ha de sotmetre a informació pública.

3. L'aprovació definitiva correspon al conseller o consellera del Departament competent en planificació d’espais naturals protegits, amb l'informe previ de la Junta Rectora del Parc Natural.

El PRUG de l’àmbit marí del Parc Natural del Cap de Creus

Quins objectius persegueix?

Els objectius generals del PRUG són:

1.        Restaurar i conservar els processos naturals i la biodiversitat associada.

2.        Conservar els hàbitats i les espècies d’especial interès.

3.        Conservar els elements i llocs geològics d’especial interès.

4.        Conservar el paisatge i la qualitat de l'ambient visual, sonor i lumínic.

5.        Contribuir a la conservació del patrimoni cultural material i immaterial.

6.        Fomentar les activitats econòmiques i socials relacionades amb la restauració i conservació dels valors naturals i culturals de l'espai.

7.        Contribuir a la sensibilització i educació ambiental de la societat.

8.        Contribuir al coneixement ecològic i geològic en general.

9.        Articular la gestió de l'espai amb la planificació i gestió sectorial.

10.      Establir mecanismes d'aplicació i actualització del Pla.

El procés participatiu per l’elaboració del PRUG de l’àmbit marí del Parc Natural del Cap de Creus

La Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural desenvolupa un procés participatiu per a l'elaboració del PRUG de l’àmbit marí del Parc Natural de Cap de Creus.

Aquest procés participatiu té per objecte que el PRUG que finalment es tramiti i aprovi hagi tingut en compte, des del primer moment, totes les opinions, inquietuds i propostes dels diversos sectors socials, empresarials o institucionals interessats.

Com s’estructura aquest procés participatiu?

El procés participatiu per l’elaboració del PRUG s’estructura en tres fases:

Una primera etapa amb l’objectiu de tenir una primera presa de contacte i coneixença amb els diversos sectors i col·lectius interessats i amb els seus representants. Conèixer les inquietuds i propostes en relació a l’àmbit marí del Cap de Creus abans d’iniciar la seva redacció d’aquest PRUG.

Una segona etapa per treballar la proposta de document de bases per la redacció del PRUG elaborada per la Direcció general de Polítiques Ambientals i Medi Natural i que es puguin rebre aportacions, esmenes, comentaris sobre els mateixos, i per mirar d’arribar a un acord sobre el seu contingut. En aquest document s'identifiquen els aspectes i les activitats que considerem ha de tractar el PRUG i una proposta d’orientació de com es tractaran.

Una tercera etapa per treballar la proposta dels documents del PRUG, principalment la seva normativa, i que es puguin rebre aportacions, esmenes, comentaris sobre els mateixos, i per mirar d’arribar a un acord sobre el seu contingut.

La segona i tercera etapa es tanquen amb un acord de validació dels diferents documents per part de la Junta Rectora del Parc. 


Propostes Veure tots (11)

Comentaris al PRUG en referència a la navegació, fondeig, i velocitats
Tal i com vam comentar a la reunió del passat 1 de desembre, des del club GEAS empordà pensem que...
En referència a les principals mesures proposades i als punts 2.2.4, 3.4.8, 3.5.5, 3.6.2, 3.6.3,...
  • Creat el
    15/02/2021
  • Número de comentaris: 3
¿Perquè no preguntem als pescadors submarins?
1.Proposar la pesca de captura i solta en llocs a on ràpidament hi han 50m profunditat no es...
Veure tots (11)
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Disposa de retorn No
Data d'inici 02 de Maig de 2017
Data de finalització 30 de Desembre de 2021
Referència: II-PART-2019-05-237

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PRUG-PNCapdeCreus/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PRUG-PNCapdeCreus/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

145

Participants

243

Seguidores

51

Comentaris

11

Propostes

103

Adhesions