" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30-07-2019 - 05-12-2019
Veure les fases

Canvis a "Vegueria de l'Alt Pirineu i era Val d'Aran - Dimensió global del sistema del coneixement"

Mode de vista de comparació:

Descripció (Català)

 • -

  Educació continuada. Treballadors i empreses.

  Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement.

  Governança de les universitats.

  Sistema de qualitat i coneixement

  Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement.

  Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i.

  Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT).

  Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement.

  Satisfacció i participació edels estudiants.

  Qualitat de la docència.

  Ocupabilitat dels estudiants.

  Les infraestructures universitàries.

  Accés a la recerca.

  Resultat de la sessió:

 • +

  Educació continuada. Treballadors i empreses.

  Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement.

  Governança de les universitats.

  Sistema de qualitat i coneixement

  Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement.

  Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i.

  Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT).

  Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement.

  Satisfacció i participació edels estudiants.

  Qualitat de la docència.

  Ocupabilitat dels estudiants.

  Les infraestructures universitàries.

  Accés a la recerca.

  Resultat de la sessió:


 • -<p>Educació continuada. Treballadors i empreses.</p><p>Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement.</p><p>Governança de les universitats.</p><p>Sistema de qualitat i coneixement</p><p>Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement.</p><p>Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i.</p><p>Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT).</p><p>Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement.</p><p>Satisfacció i participació edels estudiants.</p><p>Qualitat de la docència.</p><p>Ocupabilitat dels estudiants.</p><p>Les infraestructures universitàries.</p><p>Accés a la recerca. </p><p><strong>Resultat de la sessió:</strong></p>
 • +<p>Educació continuada. Treballadors i empreses.</p><p>Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement.</p><p>Governança de les universitats.</p><p>Sistema de qualitat i coneixement</p><p>Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement.</p><p>Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i.</p><p>Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT).</p><p>Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement.</p><p>Satisfacció i participació edels estudiants.</p><p>Qualitat de la docència.</p><p>Ocupabilitat dels estudiants.</p><p>Les infraestructures universitàries.</p><p>Accés a la recerca. </p><p><strong>Resultat de la sessió:</strong></p><p><br></p>
Esborrats
 • -

  Educació continuada. Treballadors i empreses.

  Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement.

  Governança de les universitats.

  Sistema de qualitat i coneixement

  Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement.

  Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i.

  Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT).

  Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement.

  Satisfacció i participació edels estudiants.

  Qualitat de la docència.

  Ocupabilitat dels estudiants.

  Les infraestructures universitàries.

  Accés a la recerca.

  Resultat de la sessió:

Addicions
 • +

  Educació continuada. Treballadors i empreses.

  Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement.

  Governança de les universitats.

  Sistema de qualitat i coneixement

  Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement.

  Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i.

  Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT).

  Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement.

  Satisfacció i participació edels estudiants.

  Qualitat de la docència.

  Ocupabilitat dels estudiants.

  Les infraestructures universitàries.

  Accés a la recerca.

  Resultat de la sessió:


Esborrats
 • -<p>Educació continuada. Treballadors i empreses.</p><p>Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement.</p><p>Governança de les universitats.</p><p>Sistema de qualitat i coneixement</p><p>Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement.</p><p>Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i.</p><p>Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT).</p><p>Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement.</p><p>Satisfacció i participació edels estudiants.</p><p>Qualitat de la docència.</p><p>Ocupabilitat dels estudiants.</p><p>Les infraestructures universitàries.</p><p>Accés a la recerca. </p><p><strong>Resultat de la sessió:</strong></p>
Addicions
 • +<p>Educació continuada. Treballadors i empreses.</p><p>Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement.</p><p>Governança de les universitats.</p><p>Sistema de qualitat i coneixement</p><p>Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement.</p><p>Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i.</p><p>Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT).</p><p>Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement.</p><p>Satisfacció i participació edels estudiants.</p><p>Qualitat de la docència.</p><p>Ocupabilitat dels estudiants.</p><p>Les infraestructures universitàries.</p><p>Accés a la recerca. </p><p><strong>Resultat de la sessió:</strong></p><p><br></p>
Número de versió 21 de 22 Mostra totes les versions Tornar a la trobada
Autoria de la versió
Avatar: Manuel Gutiérrez Manuel Gutiérrez
Versió creada el 05/11/2019 15:41