" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Planificar les polítiques de recerca, innovació i transferència del coneixement en clau de vegueria

18/11/2019 15:17  
● Actualment no està desplegada administrativament la vegueria, un dels motius que dificulta treballar en clau de territori. Es considera que un cop es desenvolupi administrativament i políticament facilitarà la planificació de qualsevol política i, consegüentment, les polítiques de recerca, innovació i transferència del coneixement. ● Que existeixi una estructura administrativa i política que planifiqui en clau territorial afavoreix que el teixit productiu també ho faci, fet que permetria crear i gestionar clústers, cambres i entitats de segon nivell. Aquest fet facilitaria la generació de sinergies i compartir infraestructures. ● És difícil concretar quina hauria de ser la unitat territorial en què s’haurien d’estructurar les regions del coneixement, però l’acord majoritari és que hauria de ser un territori major que els municipis i les comarques però menor que les províncies, amb una mirada territorial àmplia, que disposés d’un teixit productiu potent, de centres d’ensenyament superior i de centres tecnològics. ● Al Penedès es parla de vegueria, però considerant un territori ampli, ja que a la zona (inclòs l’Anoia) es disposa de campus o facultats de la Universitat Rovira i Virgili, de la Universitat Politècnica de Catalunya i de la Universitat Ramon Llull. Es tracta del territori entre Tarragona i Barcelona, que té cultura i funcionament singular, i que s’hauria de dotar dels elements necessaris per potenciar el seu desplegament. ● Es debat sobre el fet que aquesta unitat coincideixi o no amb la vegueria, però el que sí es comparteix és la necessitat de crear unitats territorials. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria del Penedès - Dimensió global del sistema del coneixement
07 Novembre 2019
18:00 - 20:30
Educació continuada. Treballadors i empreses. Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement. Governança de les universitats. Sistema de qualitat i coneixement Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement. Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i. Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT). Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement. Satisfacció i participació edels estudiants. Qualitat de la docència. Ocupabilitat dels estudiants. Les infraestructures universitàries. Accés a la recerca. Resultats de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-11-77044
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77044/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77044/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots