" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Crear una oficina d’innovació i transferència del coneixement a la vegueria del Penedès

18/11/2019 15:18  
● Al territori existeixen empreses que volen innovar en els seus processos i productes però que no ho poden fer per manca d’estructura. ● Per això, i vinculat a la necessitat de planificar en clau de vegueria i/o d’unitats territorials, es proposa crear una Oficina d’innovació i transferència de coneixement a escala de vegueria. Aquesta Oficina hauria d’estar impulsada per les administracions locals del territori (ajuntaments i consells comarcals) i pels centres d’educació superior, i tindria com a objectiu assolir la innovació en el sector de l’empresa. ● Com es recollia en una altra proposta, es disposa de centres universitaris al territori i d’un sector productiu i empresarial potent (i que va més enllà del vi). ● És necessari conèixer quines són les necessitats del teixit productiu i crear un centre de referència, com l’Eurecat de Manresa i que respon a necessitats del Bages. Aquest centre hauria de centrar-se en un àmbit concret, fent especialització intel·ligent. ● Aquest Centre hauria de tenir un Consell per a la innovació en l’àmbit de vegueria (format per agents del sistema de coneixement del territori), una estructura tècnica suficient i una cartera de serveis, que inclogués fórmules de finançament i assessorament a empreses, i que permetés el desenvolupament sostenible del teixit empresarial. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria del Penedès - Dimensió global del sistema del coneixement
07 Novembre 2019
18:00 - 20:30
Educació continuada. Treballadors i empreses. Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement. Governança de les universitats. Sistema de qualitat i coneixement Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement. Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i. Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT). Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement. Satisfacció i participació edels estudiants. Qualitat de la docència. Ocupabilitat dels estudiants. Les infraestructures universitàries. Accés a la recerca. Resultats de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-11-77045
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77045/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77045/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots