" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Veure les fases

Crear una oficina d’innovació i transferència del coneixement a la vegueria del Penedès

18/11/2019 15:18  
● Al territori existeixen empreses que volen innovar en els seus processos i productes però que no ho poden fer per manca d’estructura.
● Per això, i vinculat a la necessitat de planificar en clau de vegueria i/o d’unitats territorials, es proposa crear una Oficina d’innovació i transferència de coneixement a escala de vegueria. Aquesta Oficina hauria d’estar impulsada per les administracions locals del territori (ajuntaments i consells comarcals) i pels centres d’educació superior, i tindria com a objectiu assolir la innovació en el sector de l’empresa.
● Com es recollia en una altra proposta, es disposa de centres universitaris al territori i d’un sector productiu i empresarial potent (i que va més enllà del vi).
● És necessari conèixer quines són les necessitats del teixit productiu i crear un centre de referència, com l’Eurecat de Manresa i que respon a necessitats del Bages. Aquest centre hauria de centrar-se en un àmbit concret, fent especialització intel·ligent.
● Aquest Centre hauria de tenir un Consell per a la innovació en l’àmbit de vegueria (format per agents del sistema de coneixement del territori), una estructura tècnica suficient i una cartera de serveis, que inclogués fórmules de finançament i assessorament a empreses, i que permetés el desenvolupament sostenible del teixit empresarial.
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria del Penedès - Dimensió global del sistema del coneixement
07 Novembre 2019
18:00 - 20:30

Educació continuada. Treballadors i empreses.

Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement.

Governança de les universitats.

Sistema de qualitat i coneixement

Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement.

Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i.

Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT).

Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement.

Satisfacció i participació edels estudiants.

Qualitat de la docència.

Ocupabilitat dels estudiants.

Les infraestructures universitàries.

Accés a la recerca.

Resultats de la sessió: