" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Planificar la formació professionalitzadora en clau territorial des d’un espai de concertació amb tots els agents

18/11/2019 15:19  
● Actualment es troba a faltar una major interconnexió entre el món educatiu, l’administració pública i el sector de l’empresa, que permeti que la formació es vinculi amb les necessitats reals del territori, entès aquest com a la vegueria. ● Per això caldria dissenyar una oferta d’educació superior professionalitzadora vinculada al teixit productiu del territori, que el reforci i faciliti la seva innovació. ● Per fer-ho, caldria fer un estudi de prospecció per conèixer les necessitats reals que tenen les empreses, quina és l’oferta existent i analitzar quina és la realitat d’altres països pioners per veure si podem incorporar alguna bona pràctica. ● Per facilitar l’apropament entre tots els agents del coneixement del territori, es podria crear un espai físic i/o virtual que facilités la trobada, també amb possibles emprenedors del Penedès. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria del Penedès - Dimensió global del sistema del coneixement
07 Novembre 2019
18:00 - 20:30
Educació continuada. Treballadors i empreses. Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement. Governança de les universitats. Sistema de qualitat i coneixement Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement. Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i. Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT). Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement. Satisfacció i participació edels estudiants. Qualitat de la docència. Ocupabilitat dels estudiants. Les infraestructures universitàries. Accés a la recerca. Resultats de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-11-77046
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77046/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77046/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots