" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Veure les fases

Planificar la formació professionalitzadora en clau territorial des d’un espai de concertació amb tots els agents

18/11/2019 15:19  
● Actualment es troba a faltar una major interconnexió entre el món educatiu, l’administració pública i el sector de l’empresa, que permeti que la formació es vinculi amb les necessitats reals del territori, entès aquest com a la vegueria.
● Per això caldria dissenyar una oferta d’educació superior professionalitzadora vinculada al teixit productiu del territori, que el reforci i faciliti la seva innovació.
● Per fer-ho, caldria fer un estudi de prospecció per conèixer les necessitats reals que tenen les empreses, quina és l’oferta existent i analitzar quina és la realitat d’altres països pioners per veure si podem incorporar alguna bona pràctica.
● Per facilitar l’apropament entre tots els agents del coneixement del territori, es podria crear un espai físic i/o virtual que facilités la trobada, també amb possibles emprenedors del Penedès.
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria del Penedès - Dimensió global del sistema del coneixement
07 Novembre 2019
18:00 - 20:30

Educació continuada. Treballadors i empreses.

Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement.

Governança de les universitats.

Sistema de qualitat i coneixement

Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement.

Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i.

Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT).

Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement.

Satisfacció i participació edels estudiants.

Qualitat de la docència.

Ocupabilitat dels estudiants.

Les infraestructures universitàries.

Accés a la recerca.

Resultats de la sessió: