" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Veure les fases

Crear un centre tecnològic de referència que doni resposta a les necessitats del sector empresarial del territori del “Gran Penedès”

18/11/2019 15:20  
● Fer un estudi previ sobre quines són les necessitats que es tindrà en un futur i quins són els potencials del territori.
● Generar un clúster d’innovació format per empreses i institucions del territori, que detectés aquestes necessitats del teixit empresarial i creés un centre tecnològic de referència.
● Seria un centre per a donar resposta a les necessitats del teixit empresarial del Penedès en sentit ampli com es deia en altres propostes (entès com el territori singular entre Barcelona i Tarragona).
● Es posa d’exemple que a la zona la possibilitat de crear un centre sobre el desenvolupament del vehicle elèctric a Catalunya.
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria del Penedès - Dimensió global del sistema del coneixement
07 Novembre 2019
18:00 - 20:30

Educació continuada. Treballadors i empreses.

Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement.

Governança de les universitats.

Sistema de qualitat i coneixement

Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement.

Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i.

Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT).

Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement.

Satisfacció i participació edels estudiants.

Qualitat de la docència.

Ocupabilitat dels estudiants.

Les infraestructures universitàries.

Accés a la recerca.

Resultats de la sessió: