" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Reduir l’escletxa digital per generar capital cultural i ocupabilitat

18/11/2019 15:21  
● Al territori existeixen persones amb un grau d’analfabetisme digital que els impedeix, entre altres coses, accedir al mercat laboral. ● Caldria realitzar un estudi per a detectar els diferents targets a qui s’hauria de focalitzar l’acció i oferir formació específica dirigida a ciutadania i empreses. ● Subvencionar cursos específics per adaptar els perfils professionals a les necessitats concretes de cada empresa. Aquest suport econòmic hauria de ser facilitat per part de les administracions públiques. ● Fomentar, des dels casals socials, l’accés a la tecnologia a joves, persones grans, dones, i altres perfils especialment vulnerables a patir aquesta escletxa digital. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria del Penedès - Dimensió global del sistema del coneixement
07 Novembre 2019
18:00 - 20:30
Educació continuada. Treballadors i empreses. Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement. Governança de les universitats. Sistema de qualitat i coneixement Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement. Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i. Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT). Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement. Satisfacció i participació edels estudiants. Qualitat de la docència. Ocupabilitat dels estudiants. Les infraestructures universitàries. Accés a la recerca. Resultats de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-11-77049
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77049/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77049/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots