" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Crear una oferta formativa d’educació superior potent i vinculada al teixit productiu característic del territori

18/11/2019 15:21  
● El desenvolupament del sector empresarial va sovint més ràpid que els avenços del sistema educatiu. És per això, que cal incorporar el món de l’empresa i de la producció en els models formatius. ● Cal potenciar, doncs, l’apropament del sector de l’ensenyament a la societat i a l’empresa, per tal de facilitar la transferència de coneixement. ● Aquest apropament facilitaria, també, la implicació del sector empresarial, potenciant la inversió privada en l’àmbit de la recerca i el coneixement. A escala territorial del Penedès, s’està pensant en el ram del vi però també obert a altres possibles sectors productius existents. ● D’aquesta manera, es podria adaptar la recerca a les necessitats reals de les empreses. ● D’altra banda, seria possible la formació dual en el món universitari, ja des dels primers cursos, fomentant centres de formació professionalitzadors per sectors. ● Especialment, cal facilitar l’apropament i relació entre els centres de formació professionalitzadora i els centres d’ensenyament superior, per tal de crear un model formatiu diferent en el qual tingui major pes la docència per davant de la recerca. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria del Penedès - Dimensió global del sistema del coneixement
07 Novembre 2019
18:00 - 20:30
Educació continuada. Treballadors i empreses. Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement. Governança de les universitats. Sistema de qualitat i coneixement Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement. Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i. Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT). Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement. Satisfacció i participació edels estudiants. Qualitat de la docència. Ocupabilitat dels estudiants. Les infraestructures universitàries. Accés a la recerca. Resultats de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-11-77050
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77050/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77050/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots