" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Veure les fases

Crear una oferta formativa d’educació superior potent i vinculada al teixit productiu característic del territori

18/11/2019 15:21  
● El desenvolupament del sector empresarial va sovint més ràpid que els avenços del sistema educatiu. És per això, que cal incorporar el món de l’empresa i de la producció en els models formatius.
● Cal potenciar, doncs, l’apropament del sector de l’ensenyament a la societat i a l’empresa, per tal de facilitar la transferència de coneixement.
● Aquest apropament facilitaria, també, la implicació del sector empresarial, potenciant la inversió privada en l’àmbit de la recerca i el coneixement. A escala territorial del Penedès, s’està pensant en el ram del vi però també obert a altres possibles sectors productius existents.
● D’aquesta manera, es podria adaptar la recerca a les necessitats reals de les empreses.
● D’altra banda, seria possible la formació dual en el món universitari, ja des dels primers cursos, fomentant centres de formació professionalitzadors per sectors.
● Especialment, cal facilitar l’apropament i relació entre els centres de formació professionalitzadora i els centres d’ensenyament superior, per tal de crear un model formatiu diferent en el qual tingui major pes la docència per davant de la recerca.
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria del Penedès - Dimensió global del sistema del coneixement
07 Novembre 2019
18:00 - 20:30

Educació continuada. Treballadors i empreses.

Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement.

Governança de les universitats.

Sistema de qualitat i coneixement

Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement.

Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i.

Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT).

Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement.

Satisfacció i participació edels estudiants.

Qualitat de la docència.

Ocupabilitat dels estudiants.

Les infraestructures universitàries.

Accés a la recerca.

Resultats de la sessió: