" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Desenvolupar mesures que afavoreixin la mobilitat sostenible en el territori per afavorir la creació de sinèrgies entre agents del Penedès

18/11/2019 15:22  
● El Penedès és un territori fragmentat que disposa de pocs recursos de mobilitat. No existeix un sistema de transport públic suficient, motiu que porta al fet que la ciutadania utilitzi el seu vehicle particular. ● Cal replantejar i reinventar el sistema de mobilitat. ● Per això, més que ampliar les infraestructures amb les implicacions en el territori que això podria comportar, s’haurien d’idear noves estratègies mitjançant l’ús de les noves tecnologies, que ajudessin a donar resposta a les necessitats de mobilitat del territori. Aquestes estratègies haurien d’implicar, també, al conjunt de la ciutadania. ● Crear xarxes entre pobles i ciutats que facilitessin compartir recursos i evitar models centralistes de serveis. ● Crear un servei, d’altra banda, que facilités la mobilitat d’estudiants, treballadors/es, etc. a la vegueria, que solucionés les dificultats sense generar major impacte ambiental. Es podria apostar per fer servir sistemes de mobilitat més sostenibles com vehicles elèctrics. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria del Penedès - Dimensió global del sistema del coneixement
07 Novembre 2019
18:00 - 20:30
Educació continuada. Treballadors i empreses. Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement. Governança de les universitats. Sistema de qualitat i coneixement Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement. Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i. Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT). Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement. Satisfacció i participació edels estudiants. Qualitat de la docència. Ocupabilitat dels estudiants. Les infraestructures universitàries. Accés a la recerca. Resultats de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-11-77051
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77051/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77051/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots