" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Potenciar la inversió de risc en coneixement amb focus local

19/11/2019 12:55  
- Un dels problemes que tenim amb el sector privat és que aquest no assumeix riscos en la inversió, sinó que fa inversions que li asseguren un cert retorn. Necessitem que hi hagi capital risc. - Gran part del problema està en el fet que la globalització porta l’empresa a focalitzar-se en solucions globals, que tindran un gran retorn. En canvi, les empreses que es puguin generar aquí són petites i haurien d’afavorir solucions locals. Enfocar-se en solucions globals pot tenir un gran retorn però requereix enfrontar-se a una gran competència. En canvi, donar suport i incentivar empreses locals que es focalitzin en resoldre problemes de proximitat pot afavorir la creació d’un ecosistema de coneixement fort en l’àmbit local. - Per tal d’incentivar aquesta inversió de risc en solucions de proximitat caldria fer un canvi de legislació i també promoure un canvi cultural. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Barcelona - Dimensió econòmica global del sistema de coneixement
13 Novembre 2019
18:00 - 20:30
· Equitat del sistema universitari. · Sosteniment de la despesa del sistema universitari. · Actualització i ordenació dels mecanismes de distribució de recursos públics del sistema de coneixement. · Nou Pla de millora del finançament del sistema de coneixement. · Dimensió del finançament públic i privat en el foment i la preservació de la qualitat del sistema de coneixement. Resultats de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-11-77058
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77058/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77058/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots