" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Veure les fases

Elaborar i aprovar la llei de mecenatge

19/11/2019 12:57  
- Depenem molt del finançament tradicional bancari, que és reticent al risc. Per fomentar la inversió de risc és imprescindible afavorir vies alternatives de finançament.
- Això s’assoliria amb una bona llei de mecenatge. Fa molts anys que se’n parla i no es desenvolupa.
- Paral·lelament cal fer un canvi cultural que afavoreixi el micromecenatge. A Catalunya tenim la Marató, que funciona i és clau. Caldria impulsar més aquesta cultura.
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Barcelona - Dimensió econòmica global del sistema de coneixement
13 Novembre 2019
18:00 - 20:30

· Equitat del sistema universitari.

· Sosteniment de la despesa del sistema universitari.

· Actualització i ordenació dels mecanismes de distribució de recursos públics del sistema de coneixement.

· Nou Pla de millora del finançament del sistema de coneixement.

· Dimensió del finançament públic i privat en el foment i la preservació de la qualitat del sistema de coneixement.

Resultats de la sessió: