" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Racionalitzar l’estructura de recursos en l’àmbit d’universitats i centres de recerca

19/11/2019 12:58  
- Tenim 12 universitats, 61 centres de recerca (7 vinculats a hospitals), 3 grans infraestructures, 3 grans centres tecnològics, 33 parcs científics i tecnològics, etc. - S’estan duplicant moltes coses. Per exemple, els 7 centres de recerca vinculats a hospitals fan el mateix, tenen les mateixes plataformes, i compten amb infraestructures molt cares. Falta una visió de país que analitzi realment quines són les necessitats, que pugui generar economies d’escala i sinergies, i eviti duplicitats. -Caldria trencar aquest model en el qual tots els territoris volen la seva universitat, i aquestes volen tenir una oferta que abasti tots els camps. És necessari avançar cap a un model distributiu en què es fomenti i recolzi la mobilitat. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Barcelona - Dimensió econòmica global del sistema de coneixement
13 Novembre 2019
18:00 - 20:30
· Equitat del sistema universitari. · Sosteniment de la despesa del sistema universitari. · Actualització i ordenació dels mecanismes de distribució de recursos públics del sistema de coneixement. · Nou Pla de millora del finançament del sistema de coneixement. · Dimensió del finançament públic i privat en el foment i la preservació de la qualitat del sistema de coneixement. Resultats de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-11-77061
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77061/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77061/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots