" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Desenvolupar mesures per a captar i retenir el talent, especialment en l’àmbit de la recerca.

29/11/2019 12:57  
● S’hauria de crear algun programa que permetés retenir tant el talent jove (predoctoral) com el sènior (ICREA). ● S’han de crear les condicions per captar, també, talent internacional, i retenir el talent propi, tant a l’empresa com al sector públic (universitats, centres de recerca, etc.). ● Prèviament, s’haurien d’estudiar les condicions per les quals el jovent del territori més qualificat marxa a estudiar i/o treballar a altres països: perquè els ofereixen facilitats en el desplaçament i allotjament o en la incorporació a la formació; perquè hi ha una baixa burocràcia; perquè tenen un entorn social i tecnològic favorable a la innovació...Caldria, doncs, assumir aquestes condicions i importar-les al nostre territori. ● A partir d’aquest estudi, i de les mesures establertes en el programa que es deia, caldria establir mesures per: a. Dignificar i oferir salaris més competitius, mitjançant una major inversió. b. Millorar les infraestructures, especialment de recerca i comunicació. c. Fomentar els doctorats industrials. d. Equilibrar el territori. e. Facilitar el desplaçament i allotjament del jovent. f. Reduir la burocràcia administrativa (en la gestió de taxes, etc.). g. Oferir un entorn social i tecnològic favorable a la massa crítica que treballa en innovació. ● En relació amb el tema dels doctorats industrials, es comenta que a Catalunya existeix una proposta, però que no és massa atractiva. En aquest sentit, es considera que comparativament ho és més la proposta del Ministerio, ja que disposa de recursos econòmics més potents. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria de Lleida - Dimensió global del sistema del coneixement
21 Novembre 2019
18:00 - 20:30
Educació continuada. Treballadors i empreses. Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement. Governança de les universitats. Sistema de qualitat i coneixement Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement. Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i. Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT). Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement. Satisfacció i participació dels estudiants. Qualitat de la docència. Ocupabilitat dels estudiants. Les infraestructures universitàries. Accés a la recerca.  Resultats de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-11-77137
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77137/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77137/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots