" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Veure les fases

Crear una taula o xarxa lleidatana que potenciï la transferència de coneixement entre els centres formatius i el sector empresarial.

29/11/2019 12:58  
● A les comarques de Lleida existeix la necessitat de transferir el coneixement des de la universitat a l’empresa. Actualment no es disposa de cap espai que faciliti aquest apropament, especialment amb les PIME’s.
● Es desconeix com facilitar aquesta relació, però es proposa crear un espai de trobada, xarxa o taula lleidatana, que vetlli perquè les relacions siguin bidireccionals i potenciï el desenvolupament de projectes conjunts.
● Per exemple, existeixen convenis internacionals amb i entre universitats en els quals es podrien obrir possibilitats de col·laboració amb el teixit empresarial.
● L’objectiu no hauria de ser només que el sector empresarial s’apropés als centres universitaris, sinó també que les universitats comprenguessin les necessitats de les empreses i detectar quines són les habilitats que cal desenvolupar en l’alumnat.
● La Cambra de Comerç podria liderar la representativitat des del món empresarial, amb l’objectiu d’apropar les empreses a les universitats i centres tecnològics.
● Caldria, prèviament, identificar els interlocutors del territori que haurien de formar part de la taula.
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria de Lleida - Dimensió global del sistema del coneixement
21 Novembre 2019
18:00 - 20:30

Educació continuada. Treballadors i empreses.

Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement.

Governança de les universitats.

Sistema de qualitat i coneixement

Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement.

Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i.

Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT).

Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement.

Satisfacció i participació dels estudiants.

Qualitat de la docència.

Ocupabilitat dels estudiants.

Les infraestructures universitàries.

Accés a la recerca. 

Resultats de la sessió: