" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Crear una taula o xarxa lleidatana que potenciï la transferència de coneixement entre els centres formatius i el sector empresarial.

29/11/2019 12:58  
● A les comarques de Lleida existeix la necessitat de transferir el coneixement des de la universitat a l’empresa. Actualment no es disposa de cap espai que faciliti aquest apropament, especialment amb les PIME’s. ● Es desconeix com facilitar aquesta relació, però es proposa crear un espai de trobada, xarxa o taula lleidatana, que vetlli perquè les relacions siguin bidireccionals i potenciï el desenvolupament de projectes conjunts. ● Per exemple, existeixen convenis internacionals amb i entre universitats en els quals es podrien obrir possibilitats de col·laboració amb el teixit empresarial. ● L’objectiu no hauria de ser només que el sector empresarial s’apropés als centres universitaris, sinó també que les universitats comprenguessin les necessitats de les empreses i detectar quines són les habilitats que cal desenvolupar en l’alumnat. ● La Cambra de Comerç podria liderar la representativitat des del món empresarial, amb l’objectiu d’apropar les empreses a les universitats i centres tecnològics. ● Caldria, prèviament, identificar els interlocutors del territori que haurien de formar part de la taula. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria de Lleida - Dimensió global del sistema del coneixement
21 Novembre 2019
18:00 - 20:30
Educació continuada. Treballadors i empreses. Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement. Governança de les universitats. Sistema de qualitat i coneixement Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement. Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i. Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT). Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement. Satisfacció i participació dels estudiants. Qualitat de la docència. Ocupabilitat dels estudiants. Les infraestructures universitàries. Accés a la recerca.  Resultats de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-11-77139
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77139/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77139/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots