" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Crear un lobby que aglutini els agents de l’ecosistema lleidatà que elabori i impulsi un pla estratègic pel territori

29/11/2019 13:00  
● Crear un lobby que defensi el territori lleidatà i ajudi a provocar una centrifugació de la població de talent de les grans metròpolis cap al territori. ● Per fer-ho possible, s’hauria d’elaborar un Pla estratègic del territori que permetés alinear tots els agents de l’ecosistema de coneixement amb un objectiu comú: la captació de talent. ● L’objectiu d’aquest lobby seria especialment representar el territori i reivindicar-lo en les negociacions que es puguin dur a terme a Barcelona. ● Ja va existir alguna cosa similar, que va ser Compromís per Lleida. Es podria tornar a recuperar aquella iniciativa. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria de Lleida - Dimensió global del sistema del coneixement
21 Novembre 2019
18:00 - 20:30
Educació continuada. Treballadors i empreses. Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement. Governança de les universitats. Sistema de qualitat i coneixement Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement. Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i. Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT). Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement. Satisfacció i participació dels estudiants. Qualitat de la docència. Ocupabilitat dels estudiants. Les infraestructures universitàries. Accés a la recerca.  Resultats de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-11-77142
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77142/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77142/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots