" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Veure les fases

Crear un lobby que aglutini els agents de l’ecosistema lleidatà que elabori i impulsi un pla estratègic pel territori

29/11/2019 13:00  
● Crear un lobby que defensi el territori lleidatà i ajudi a provocar una centrifugació de la població de talent de les grans metròpolis cap al territori.
● Per fer-ho possible, s’hauria d’elaborar un Pla estratègic del territori que permetés alinear tots els agents de l’ecosistema de coneixement amb un objectiu comú: la captació de talent.
● L’objectiu d’aquest lobby seria especialment representar el territori i reivindicar-lo en les negociacions que es puguin dur a terme a Barcelona.
● Ja va existir alguna cosa similar, que va ser Compromís per Lleida. Es podria tornar a recuperar aquella iniciativa.
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria de Lleida - Dimensió global del sistema del coneixement
21 Novembre 2019
18:00 - 20:30

Educació continuada. Treballadors i empreses.

Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement.

Governança de les universitats.

Sistema de qualitat i coneixement

Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement.

Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i.

Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT).

Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement.

Satisfacció i participació dels estudiants.

Qualitat de la docència.

Ocupabilitat dels estudiants.

Les infraestructures universitàries.

Accés a la recerca. 

Resultats de la sessió: