" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Incloure indicadors d’avaluació en la recerca relacionats amb la transferència del coneixement com a criteri d’excel·lència.

29/11/2019 13:01  
● Afegir als indicadors de producció científica, altres indicadors relacionats amb l’èxit en la transferència del coneixement, ja que hauria de ser també un criteri per a valorar i reconèixer l’excel·lència. Cal avaluar quin és el resultat i impacte de la recerca sobre la vida de la ciutadania. ● Una manera d’avaluar-ho podria ser veure l’èxit obtingut per euro invertit. En l’àmbit de la recerca s’avalua per nombre de publicacions i patents, però cal analitzar quin import econòmic s’ha invertit per aconseguir un impacte determinat. En aquest sentit, potser es trobaria que l’eficiència és superior a territoris com el Lleida davant de Barcelona. ● Caldria tenir en compte l’àmbit productiu que envolta la recerca que es fa en un territori. A Lleida bàsicament està relacionada amb el sector primari, un sector poc valorat i castigat, ja que “brilla” poc al costat d’altres en els quals es fa recerca a les grans ciutats. ● En aquest sentit, s’ha de fer una autocrítica i adonar-se de la corresponsabilitat en aquest greuge. També a Lleida hem de posar-ho en valor i saber comunicar-ho. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria de Lleida - Dimensió global del sistema del coneixement
21 Novembre 2019
18:00 - 20:30
Educació continuada. Treballadors i empreses. Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement. Governança de les universitats. Sistema de qualitat i coneixement Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement. Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i. Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT). Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement. Satisfacció i participació dels estudiants. Qualitat de la docència. Ocupabilitat dels estudiants. Les infraestructures universitàries. Accés a la recerca.  Resultats de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-11-77143
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77143/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77143/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots