" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Crear un programa formatiu universitari que desenvolupi competències i habilitats professionals i laborals.

29/11/2019 13:01  
● El mercat laboral necessita incorporar perfils professionals amb experiència i habilitats humanístiques, més enllà de les tècniques. Actualment ja no val només ser bo en els aspectes tècnics d’un tema, sinó que també cal tenint altres habilitats. ● L’objectiu, doncs, ha de ser desenvolupar un programa formatiu universitari i professional que integri aquestes competències i habilitats, que permeti avaluar competències com esforç, resiliència, capacitat de superació, i capacitat de fer front als reptes. Aquestes habilitats són les que ens poden fer competitius en el futur i crear professionals excel·lents. ● Els programes de grau ja incorporen un conjunt de competències bàsiques i transversals que recullen aquestes habilitats. El problema és que no s’avaluen. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria de Lleida - Dimensió global del sistema del coneixement
21 Novembre 2019
18:00 - 20:30
Educació continuada. Treballadors i empreses. Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement. Governança de les universitats. Sistema de qualitat i coneixement Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement. Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i. Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT). Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement. Satisfacció i participació dels estudiants. Qualitat de la docència. Ocupabilitat dels estudiants. Les infraestructures universitàries. Accés a la recerca.  Resultats de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-11-77144
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77144/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77144/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots