" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Veure les fases

Crear un programa formatiu universitari que desenvolupi competències i habilitats professionals i laborals.

29/11/2019 13:01  
● El mercat laboral necessita incorporar perfils professionals amb experiència i habilitats humanístiques, més enllà de les tècniques. Actualment ja no val només ser bo en els aspectes tècnics d’un tema, sinó que també cal tenint altres habilitats.
● L’objectiu, doncs, ha de ser desenvolupar un programa formatiu universitari i professional que integri aquestes competències i habilitats, que permeti avaluar competències com esforç, resiliència, capacitat de superació, i capacitat de fer front als reptes. Aquestes habilitats són les que ens poden fer competitius en el futur i crear professionals excel·lents.
● Els programes de grau ja incorporen un conjunt de competències bàsiques i transversals que recullen aquestes habilitats. El problema és que no s’avaluen.
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria de Lleida - Dimensió global del sistema del coneixement
21 Novembre 2019
18:00 - 20:30

Educació continuada. Treballadors i empreses.

Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement.

Governança de les universitats.

Sistema de qualitat i coneixement

Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement.

Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i.

Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT).

Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement.

Satisfacció i participació dels estudiants.

Qualitat de la docència.

Ocupabilitat dels estudiants.

Les infraestructures universitàries.

Accés a la recerca. 

Resultats de la sessió: