" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Veure les fases

Racionalitzar el sistema universitari (distribució d’universitats i graus) i descentralitzar el coneixement.

29/11/2019 13:03  
● El model universitari actual no acaba de satisfer, entre altres coses per la seva poca planificació racional (ja que es fan totes les especialitzacions a tots els territoris) i per no considerar el territori.
● Caldria redefinir un sistema en el qual s’afavorís l’equilibri territorial, amb discriminació positiva cap a determinades zones.
● Per exemple, agricultura i bioeconomia podrien realitzar-se a Lleida i no a Barcelona, ja que estan més lligats al sector primari, d’especial rellevància a les comarques lleidatanes.
● Caldria redefinir el sistema universitari i afavorir la col·laboració interuniversitària.
● Algunes de les persones assistents parlen d’una única universitat a Catalunya amb especialitzacions per territoris. Altres persones, tot i que podrien estar-hi d’acord, veuen impossible fer-ho realitat perquè es parteix d’un model difícil de trencar. Alhora, creuen que aquest model té el perill d’encara centralitzar més i perjudicar els territoris com Lleida.
● En aquest sentit, es creu que més que evitar duplicar universitats caldria racionalitzar els graus, ja que n’existeix una gran quantitat: alguns massa generalistes i altres molt específics. Aquesta oferta tan gran i dispersa ocasiona dificultats en l’orientació a l’alumnat, provocant la seva confusió.
● En tot cas, s’està d’acord en la necessitat de territorialitzar els recursos:
a. Descentralitzant les institucions i serveis.
b. Afavorint l’oferta de graus a ciutats, més enllà de la capital de província (per què a Lleida i no a la Seu d’Urgell?). Planificar els recursos per tot el territori (equilibri territorial).
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria de Lleida - Dimensió global del sistema del coneixement
21 Novembre 2019
18:00 - 20:30

Educació continuada. Treballadors i empreses.

Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement.

Governança de les universitats.

Sistema de qualitat i coneixement

Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement.

Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i.

Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT).

Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement.

Satisfacció i participació dels estudiants.

Qualitat de la docència.

Ocupabilitat dels estudiants.

Les infraestructures universitàries.

Accés a la recerca. 

Resultats de la sessió: