" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Facilitar la mobilitat i l’intercanvi de talent en l’àmbit d’universitats i centres de recerca i entre aquests i el sector privat

29/11/2019 13:51  
- Si volem que l’excel·lència arribi al món empresarial, és important generar vies d’anada i de tornada entre universitat i societat. - S’ha de fomentar la mobilitat i l’intercanvi entre empreses i entitats públiques, i dins d’aquestes darreres. Per això caldria flexibilitzar i permeabilitzar la institució universitària. - Aquesta mobilitat s’hauria de fomentar entre: universitat i empresa, entre universitats i centres de recerca, entre centres de recerca i empreses, dins les universitats del sistema català, a escala internacional, etc. - A tal efecte, cal crear instruments diversos: programes i convocatòries específiques, sabàtics, bosses de viatge, ajuts, flexibilitzar les dedicacions acadèmiques... - Per tal de promoure la mobilitat internacional, caldria propiciar un programa d’ajuts i de suport a projectes internacionals. - D’altra banda, és important reduir la burocratització i augmentar el suport administratiu per a fer efectiva aquesta mobilitat. - Finalment, caldria obrir noves vies de diàleg que permetin fer arribar les necessitats d’innovació i les idees entre els dos mons, públic i privat. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Barcelona - Talent
27 Novembre 2019
18:00 - 20:30
· Importància de la captació del talent. - Importància de la retenció del talent. · Les necessitats futures de la innovació empresarial El talent i l’oferta educativa i de formació al llarg de tota la vida laboral. Resultats de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-11-77150
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77150/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77150/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots