" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30-07-2019 - 05-12-2019
Veure les fases

Facilitar la mobilitat i l’intercanvi de talent en l’àmbit d’universitats i centres de recerca i entre aquests i el sector privat

29/11/2019 13:51  
- Si volem que l’excel·lència arribi al món empresarial, és important generar vies d’anada i de tornada entre universitat i societat.
- S’ha de fomentar la mobilitat i l’intercanvi entre empreses i entitats públiques, i dins d’aquestes darreres. Per això caldria flexibilitzar i permeabilitzar la institució universitària.
- Aquesta mobilitat s’hauria de fomentar entre: universitat i empresa, entre universitats i centres de recerca, entre centres de recerca i empreses, dins les universitats del sistema català, a escala internacional, etc.
- A tal efecte, cal crear instruments diversos: programes i convocatòries específiques, sabàtics, bosses de viatge, ajuts, flexibilitzar les dedicacions acadèmiques...
- Per tal de promoure la mobilitat internacional, caldria propiciar un programa d’ajuts i de suport a projectes internacionals.
- D’altra banda, és important reduir la burocratització i augmentar el suport administratiu per a fer efectiva aquesta mobilitat.
- Finalment, caldria obrir noves vies de diàleg que permetin fer arribar les necessitats d’innovació i les idees entre els dos mons, públic i privat.
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Barcelona - Talent
27 Novembre 2019
18:00 - 20:30

· Importància de la captació del talent.

- Importància de la retenció del talent.

· Les necessitats futures de la innovació empresarial

El talent i l’oferta educativa i de formació al llarg de tota la vida laboral.

Resultats de la sessió: