" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30-07-2019 - 05-12-2019
Veure les fases

Elaborar un programa de renovació del PDI universitari a 10 anys vista d’acord amb les prioritats de docència i investigació

29/11/2019 13:52  
- Realitzar una anàlisi demogràfica del PDI universitari i de les perspectives de jubilació.
- Elaborar un pla de recursos humans que tingui en compte quines són les àrees prioritàries.
- Garantir la renovació dels grups punters, que aporten R+D d’excel·lència. No cal renovar-ho tot per igual, sinó que cal prioritzar la renovació dels equips en les àrees en què som i volem ser més competitius.
- Garantir la incorporació de nou professorat als nivells necessaris per mantenir la docència i la recerca d’alta qualitat.
- Dotar aquest programa dels recursos necessaris.
- Revisar aquest programa anualment.
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Barcelona - Talent
27 Novembre 2019
18:00 - 20:30

· Importància de la captació del talent.

- Importància de la retenció del talent.

· Les necessitats futures de la innovació empresarial

El talent i l’oferta educativa i de formació al llarg de tota la vida laboral.

Resultats de la sessió: