" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Elaborar un programa de renovació del PDI universitari a 10 anys vista d’acord amb les prioritats de docència i investigació

29/11/2019 13:52  
- Realitzar una anàlisi demogràfica del PDI universitari i de les perspectives de jubilació. - Elaborar un pla de recursos humans que tingui en compte quines són les àrees prioritàries. - Garantir la renovació dels grups punters, que aporten R+D d’excel·lència. No cal renovar-ho tot per igual, sinó que cal prioritzar la renovació dels equips en les àrees en què som i volem ser més competitius. - Garantir la incorporació de nou professorat als nivells necessaris per mantenir la docència i la recerca d’alta qualitat. - Dotar aquest programa dels recursos necessaris. - Revisar aquest programa anualment. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Barcelona - Talent
27 Novembre 2019
18:00 - 20:30
· Importància de la captació del talent. - Importància de la retenció del talent. · Les necessitats futures de la innovació empresarial El talent i l’oferta educativa i de formació al llarg de tota la vida laboral. Resultats de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-11-77151
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77151/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77151/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots