" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Equiparar les condicions d’accés a PDI universitari amb països de l’entorn per ser competitius en la captació de talent

29/11/2019 13:54  
- Caldria tornar a un model en què les universitats siguin punts forts de recerca, i no només els centres de recerca. S’ha prioritzat captar investigadors/es i això no ha repercutit en els nivells de docència. No ens podem permetre que el talent investigador no doni classes, motiu pel qual caldria tornar a vincular les dues coses en la captació de talent. - En el model d’accés a les places universitàries caldria fugir una mica del model francès i apropar-nos al model britànic. - D’altra banda, cal equiparar els nivells salarials amb les universitats públiques dels països del nostre entorn per poder ser competitius. - També caldria equiparar les condicions de les places. - Cal un programa econòmic d’augment de la inversió. A banda de l’equiparació de condicions en les places, s’haurien de millorar les condicions de les beques predoctorals, ja que és possible que no s’estiguin cobrint ni els 4 anys de realització d’una tesis doctoral. Hi ha un conflicte jurídic i econòmic en relació amb la cobertura del quart any. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Barcelona - Talent
27 Novembre 2019
18:00 - 20:30
· Importància de la captació del talent. - Importància de la retenció del talent. · Les necessitats futures de la innovació empresarial El talent i l’oferta educativa i de formació al llarg de tota la vida laboral. Resultats de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-11-77154
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77154/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77154/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots