" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Veure les fases

Professionalitzar i estabilitzar figures de gestió del coneixement i suport a la recerca amb competències transversals.

29/11/2019 13:56  
- En aquests moments la figura del “project manager” només es pot contractar un cop guanyat el projecte i, en canvi, seria molt necessària en la fase de preparació i redacció del projecte i ajudaria a guanyar-ne més.
- Actualment els investigadors/es han de fer de tot (investigar, preparar i gestionar projectes europeus, comunicació, etc.). És difícil trobar persones altament competents en les dues coses (recerca i gestió de projectes competitius), i generar persones tot terreny és costós.
- Caldria separar la figura de l’investigador/a de les figures de gestió de coneixement i suport a la recerca, i estabilitzar aquestes darreres (“project managers”, tècnics de laboratori, especialistes en comunicació, etc.), de manera que no depenguin de projectes.
- Formar un cos de professionals amb les competències necessàries per a la gestió de projectes competitius (finançament, projectes europeus, comunicació, etc.) i estabilitzar-lo, ajudaria a ser més eficients i competitius.
- D’altra banda, els equips de recerca tenen molta mobilitat i rotació de personal, el que fa que sovint es perdi coneixement per la manca de continuïtat. Calen figures que protocol·litzin i garanteixin la continuïtat d’aquests protocols. D’alguna manera han de ser la memòria de la institució.
- Aquest model seria aplicable a tots els centres de creació de coneixement.
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Barcelona - Talent
27 Novembre 2019
18:00 - 20:30

· Importància de la captació del talent.

- Importància de la retenció del talent.

· Les necessitats futures de la innovació empresarial

El talent i l’oferta educativa i de formació al llarg de tota la vida laboral.

Resultats de la sessió: