" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Prestigiar i optimitzar la formació professional

29/11/2019 14:00  
- Adaptar l’oferta a les necessitats laborals. Formem per unes coses però el mercat en necessita unes altres. Això passa a tots els nivells educatius (també en la formació universitària de graus). Però en l’àmbit de la formació professional, per exemple, falten molts professionals industrials. És una mancança important i preocupant. - Dotar de flexibilitat els centres per poder canviar el currículum de forma àgil, així com gestionar horaris i ràtios amb més flexibilitat. Es fa molt difícil fer canvis curriculars per adaptar l’oferta formativa a les noves necessitats perquè la burocràcia és tan gran que ofega i fa desistir. D’altra banda, els plans d’estudis es desenvolupen amb tanta lentitud que no poden contemplar una realitat que és canviant i dinàmica, per atendre correctament a les necessitats de la societat. - Destinar més recursos a la formació professional - Potenciar la demanda més que l’oferta. - Fer campanyes de comunicació dirigides a joves - Optimitzar l’oferta. Actualment hi ha moltes duplicitats en territoris molt propers i en canvi manquen especialitats. Caldria redefinir l’oferta amb visió territorial per optimitzar-la. - Fomentar la incorporació de la dona a les branques industrials. - Impulsar el desplegament del Centre de Recerca, Innovació i Transferència del coneixement en l’àmbit de la formació professional - Apostar per la formació professional dual. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria del Camp de Tarragona - Dimensió global del sistema del coneixement
26 Novembre 2019
18:00 - 20:30
Educació continuada. Treballadors i empreses. Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement. Governança de les universitats. Sistema de qualitat i coneixement Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement. Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i. Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT). Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement. Satisfacció i participació edels estudiants. Qualitat de la docència. Ocupabilitat dels estudiants. Les infraestructures universitàries. Accés a la recerca. Resultats de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-11-77161
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77161/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77161/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots