" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Vegueria del Camp de Tarragona - Dimensió global del sistema del coneixement

Avatar: Trobada oficial Trobada oficial
30/09/2019 13:37   0 comentaris
26 Novembre 2019
18:00 - 20:30
Nombre d'aportacions 10
Nombre d'assistents 17
Organitzacions assistents

ACCIO Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Salou
Associació Empresarial Química de Tarragona
Cambra de Comerç de Reus
Càtedra Universitat i Regió del Coneixement
Centre de Recerca Innovació i Transferència de Coneixement de Tarragona
Diputació de Tarragona
Escola Municipal de Música de Tarragona
Hospital Univeristari Institut Pere Mata
Industrias Teixido, S.A.
Institut Català d'Investigació Química
IPHES
NITRICOMAX, SL
Universitat Rovira i Virgili

Referència: II-MEET-2019-09-184
Versió 20 (de 20) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2694/meetings/184/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2694/meetings/184/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Educació continuada. Treballadors i empreses.

Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement.

Governança de les universitats.

Sistema de qualitat i coneixement

Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement.

Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i.

Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT).

Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement.

Satisfacció i participació edels estudiants.

Qualitat de la docència.

Ocupabilitat dels estudiants.

Les infraestructures universitàries.

Accés a la recerca.

Resultats de la sessió: