" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Veure les fases

Establir vincles entre la formació professional i la universitat

29/11/2019 14:01  
- Millorar el trànsit entre la formació professional i la universitària. És a dir, ampliar els ponts entre els itineraris per fer-los més flexibles. Itineraris més flexibles podrien facilitar que més joves entressin a l’educació secundària postobligatòria per la via de la formació professional, per després plantejar-se accedir a la universitat. Això també podria contribuir a reduir l’abandonament i el fracàs escolar a batxillerat.
- Millorar el sistema d’orientació.
- Desenvolupar la universitat dual.
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria del Camp de Tarragona - Dimensió global del sistema del coneixement
26 Novembre 2019
18:00 - 20:30

Educació continuada. Treballadors i empreses.

Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement.

Governança de les universitats.

Sistema de qualitat i coneixement

Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement.

Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i.

Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT).

Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement.

Satisfacció i participació edels estudiants.

Qualitat de la docència.

Ocupabilitat dels estudiants.

Les infraestructures universitàries.

Accés a la recerca.

Resultats de la sessió: