" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Veure les fases

Desenvolupar eines i espais que permetin democratitzar el coneixement generat en l’àmbit de la recerca.

29/11/2019 14:02  
- Crear una plataforma en línia que centralitzi i faci accessible a tots els públics el coneixement generat en l’àmbit de la recerca: dades, diagnosis, recerques, etc. Aquesta plataforma es podria inspirar en una eina similar que existeix a França.
- Apropar la Universitat a totes les capes de la societat i posar-la al servei del territori.
- Aprofundir en el desenvolupament del model d’e-learning, ampliant l’oferta d’educació a distància, per apropar la formació universitària a la població de tots els territoris, amb independència de què disposi de centre formació universitària a prop.
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria del Camp de Tarragona - Dimensió global del sistema del coneixement
26 Novembre 2019
18:00 - 20:30

Educació continuada. Treballadors i empreses.

Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement.

Governança de les universitats.

Sistema de qualitat i coneixement

Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement.

Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i.

Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT).

Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement.

Satisfacció i participació edels estudiants.

Qualitat de la docència.

Ocupabilitat dels estudiants.

Les infraestructures universitàries.

Accés a la recerca.

Resultats de la sessió: