" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Promoure la formació en “soft skills”, també en l’àmbit de l’R+D.

29/11/2019 14:03  
- Tant en l’àmbit de recerca pública com en l’àmbit privat de recerca R+D, es detecta una mancança de soft skills en el personal júnior, referides a: capacitat d’iniciativa, recerca independent de recursos per resoldre problemes, resistència davant l’estrès, capacitat d’esforç, etc. Els investigadors que arriben estan molt qualificats en un tema concret però tenen dificultats per pensar fora d’aquesta caixa (“think out of the box”). - Per salvar aquest problema actual en l’àmbit de l’empresa, caldria crear un sistema d’incentius, amb calendari i valoració, per als tutors. Igual que hi ha incentius de vendes, seria necesssari que existeixin incentius per a la formació en aquest tipus d’habilitats. - En l’àmbit de la recerca institucional, caldria reconèixer la formació en aquestes habilitats dins el sistema de valoració dels projectes competitius del sistema nacional de recerca. És a dir, caldria valorar la capacitat de construir equips i de transmetre’ls aquests coneixements. - A tal efecte caldria incorporar formació obligatòria en soft skills, tant a sèniors com a júniors d’ambdós àmbits (recerca institucional i empresa). - Ara bé, per a resoldre aquesta mancança com a societat, caldria introduir la formació en aquest tipus d’habilitats dins el sistema educatiu. Cal promoure un canvi cultural per generar actituds resolutives i resilients davant els problemes. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria del Camp de Tarragona - Dimensió global del sistema del coneixement
26 Novembre 2019
18:00 - 20:30
Educació continuada. Treballadors i empreses. Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement. Governança de les universitats. Sistema de qualitat i coneixement Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement. Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i. Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT). Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement. Satisfacció i participació edels estudiants. Qualitat de la docència. Ocupabilitat dels estudiants. Les infraestructures universitàries. Accés a la recerca. Resultats de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-11-77165
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77165/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77165/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots