" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

 1. 1
  30/07/2019 - 05/12/2019

  Procés participatiu del PN@SC

  • Fase prèvia

  08.01.2019 - 11.02.2019

  Aprovació de l’Acord de Govern que crea el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC) i la constitució de l’estructura que l’integra: Plenari, Taula Permanent, Grups de Treball i Consell Consultiu.

  • Primera fase

  01.03.2019 - 20.06.2019

  Es constitueix l’estructura que integra el PN@SC i s’inicien les reunions dels Grups de Treball per debatre i consensuar els objectius generals del PN@SC. La Taula Permanent aprova els objectius generals, així com el procés de participació ciutadana del PN@SC.

  • Segona fase

  19.7.2019 - 31.1.2020

  S’inicien les reunions dels Grups de Treball per impulsar les mesures i accions del PN@SC i es posa en marxa el procés participatiu. Es constitueix el Consell Consultiu, format per personalitats de l’àmbit acadèmic, científic, empresarial, social i cultural.

  FASES DEL PROCÉS PARTICIPATIU:

  1a. Fase d'informació

  Es duen a terme diferents activitats informatives i de difusió.

  2a. Fase de participació o deliberació

  S’obrirà un debat en línia i sessions presencials per tal d'incorporar coneixement d’agents claus i ciutadania a la feina que ja estan desenvolupant els grups de treball del PN@SC.

  3a. Fase de resultat

  Les aportacions es recolliran, s’estructuraran i es traslladaran als diferents Grups de Treball i a la Taula Permanent, que les analitzaran i hi incorporaran les que considerin oportunes, desprès de debatre-les. Es vol construir col·lectivament una estratègia que pugui ser compartida per la societat catalana i permeti així el consens i el compromís necessaris per avançar decididament cap a la societat del coneixement.

  4a. Fase de retorn.

  S'explicaran quines propostes han estat efectivament adoptades, com i per què. Està previst un sistema de seguiment.

  • Tercera fase

  1.12.2019 - 31.01.2020

  Els Grups de Treball tancaran el document de mesures i accions que cal emprendre i presentaran les seves conclusions, amb la col·laboració del Consell Consultiu del Pacte, per a l’elaboració de la proposta definitiva davant de la Taula Permanent. La Taula la revisarà i podrà incorporar també aportacions del procés participatiu si ho considera escaient. El Plenari del PN@SC aprovarà el document final del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement.