" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pla de Protecció del Parc Natural del Cadí-Moixeró

#PlaCadiMoixero Pla de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural del Cadí-Moixeró

Fase 5 de 5
ANÀLISI i RETORN 2021 25/11/2021 - 24/07/2023
Fases del procés
Al final de l’apartat “El procés” podreu accedir a la carpeta DOCUMENT DE RETORN FINAL per consultar Document de retorn de la participació 2021(*).

Durant la tardor de 2021, es van posar a disposició del públic els documents dispositius preliminars del Pla de manera que tothom (organismes, ens locals, empreses, entitats, propietaris, i públic general) poguessin examinar-los i aportar les consideracions i propostes de modificació que estimessin convenients.

Un cop rebudes totes les aportacions, s'han examinat detalladament i valorat una per una i s'ha elaborat un document de retorn, que trobareu al final de la pàgina "el Procés".

La publicació d'aquest document s'ha demorat més del previst, donat que s'ha fet una consulta jurídica per valorar l'aprovació del Pla mitjançant un decret. Finalment, s'ha confirmat aquesta darrera possibilitat, i partir d'ara, doncs, es preveu prosseguir amb la tramitació del decret, la qual continua amb la petició de l'informe jurídic preliminar.

(*) Fe d'errates: a la pàgina 8 del document de retorn, on diu Resolució ambiental estratègica de 4 d’abril de 2022 ha de dir Resolució ambiental estratègica de 4 d’abril de 2023