" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pla de Protecció del Parc Natural del Cadí-Moixeró

#PlaCadiMoixero Pla de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural del Cadí-Moixeró

Fase 5 de 5
ANÀLISI i RETORN 2021 25/11/2021 - 24/07/2023
Fases del procés

Al final de l’apartat “El procés” podreu accedir a la carpeta DOCUMENTS DEL PLA on es posen a disposició ciutadana els documents dispositius preliminars del Pla (Normes, Plànols i Directrius de gestió i programa d’actuacions) així com documents propis de la memòria del Pla (Objectius generals, Diagnosi i Objectius específics). Aquests documents es sotmeten a consulta prèviament a l'inici de la seva tramitació administrativa. Aquesta tramitació començarà amb el procediment d'avaluació ambiental estratègica i la posterior aprovació inicial del Pla i obertura del període d'informació pública.