" class="part-icon-bars">

Pla estratègic de millora de la compra pública

Procés participatiu del Pla estratègic de millora de la compra pública

Fase 2 de 2
Retorn 11/09/2020 - 10/11/2020
Fases del procés

Canvis a "EIX 1. UNA CONTRACTACIÓ PÚBLICA EFICIENT. 5. Com s'hauria d'organitzar la formació en compra pública, quins continguts i quins destinataris consider"

Versions

Versió 1

Avatar: FEICAT empreses d'inserció de Catalunya FEICAT empreses d'inserció de Catalunya
28/08/2020 11:29
Versions 1 Torna a la proposta