" class="part-icon-bars">

Pla estratègic de millora de la compra pública

Procés participatiu del Pla estratègic de millora de la compra pública

Fase 2 de 2
Retorn 11/09/2020 - 10/11/2020
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

El procés participatiu del Pla estratègic de millora de la compra pública té com a objectiu obtenir informació, idees i propostes sobre com portar a terme els objectius de l'estratègia catalana de millora de la compra pública. Els participants hauran de proposar accions o actuacions per al compliment dels objectius de l'estratègia responent les preguntes dels corresponents qüestionaris. El procés participatiu no es configura com un tràmit d'al·legacions, demanda de necessitats o reivindicacions, ni tampoc és una valoració jurídica ni d'oportunitat de l'estratègia.

Les propostes s'articularan en relació als eixos del Pla estratègic de millora de la compra pública. Per a cada un dels eixos els participants podran fer les seves propostes d'actuació, justificar-les i si és possible, concretar uns paràmetres mínims de calendari d'aplicació, d'acord amb el qüestionari. Cada un dels eixos té un qüestionari i un grup clau de persones i entitats cridades a participar.

 • Eix 1: una contractació pública eficient
 • Eix 2: una compra pública de béns i serveis de qualitat
 • Eix 3: utilitzar la contractació per fer polítiques públiques
 • Eix 4: contractar amb integritat i transparència
 • Eix 5: una contractació pública amb dimensió territorial

El procés participatiu finalitza el 15 de setembre de 2020 amb la publicació de l'informe del procés.

La contractació pública ha tingut una important evolució en els darrers 10 anys i ha esdevingut un instrument de política econòmica molt rellevant, convertint-se en una eina estratègica al servei de les polítiques socials, de la innovació i de la sostenibilitat. D'altra banda, la permeabilitat de la compra pública per incorporar valors socials i objectius secundaris com l'ètica, la integració i la inserció social i laboral, la sostenibilitat, la recerca o la igualtat de gènere, i el canvi de paradigma en la conceptuació de l'eficiència, fan de la contractació pública un important instrument també de canvi i transformació social, econòmic i polític, tot plegat sense deixar de sotmetre l'activitat contractual a un estricte control legal i financer, tant intern com extern, al retiment de comptes i a l'aplicació rigorosa dels principis de transparència, publicitat i integritat. 

Per afrontar els nous reptes econòmics del futur, com la necessitat d’evolucionar cap a un nou model d'economia productiva, potenciar la innovació tecnològica, millorar la competitivitat de les empreses, incorporar l'economia circular o la transició ecològica a les compres públiques, actualitzar el marc de col·laboració públic-privat en la provisió dels béns i serveis públics, reforçar i professionalitzar les estructures de compra pública internes i, sobretot, impulsar la reactivació econòmica per pal·liar els efectes negatius de la recent crisi d'emergència sanitària del Covid-19, cal una reflexió sobre el marc contractual present per poder extreure tot el potencial de la contractació pública com a eina econòmica efectiva i estratègica i assenyalar els objectius de futur. 

Amb aquesta finalitat, l'acord de Govern 55/2020, de 31 de març, pel qual s'aproven els objectius i el contingut mínim de l'Estratègia catalana de contractació pública, encarrega a la Direcció General de Contractació Pública l'elaboració d'aquest pla estratègic que ha de traçar el camí a seguir per la compra pública de les Administracions Públiques Catalanes per als propers 4 anys. Aquest acord de Govern contempla les disposicions estatals i directrius europees relatives a l'establiment de noves estratègies en contractació pública.

En aquest marc, des del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, mitjançant la Direcció General de Contractació Pública, s’ha apostat per enfortir i enriquir el futur Pla estratègic de millora de la compra pública mitjançant un procés participatiu obert a la ciutadania en general i als actors relacionats amb aquesta política pública amb l'objectiu d'obtenir idees, propostes i informació que faciliti l'assoliment de les actuacions i millori l'efectivitat del Pla.

Com es planteja el procés participatiu?

El Pla sotmès al procés participatiu està estructurat en eixos, objectius estratègics i operatius i, finalment, en actuacions.

Mitjançant aquest portal, s'ofereix un qüestionari per a cada un dels eixos de l'estratègia, amb identificació dels col·lectius especialment relacionats.

Durant dos mesos, amb la preceptiva difusió pels canals institucionals tant de Contractació Pública com de Participació, els qüestionaris restaran a disposició de tothom que tingui interès en aportar propostes que, un cop finalitzat el període de recepció, seran analitzades per la Direcció General de Contractació que les incorporarà al Pla d'acord amb els límits i compromisos establerts.

Els participants hauran, doncs, de fer propostes d'actuació per a assolir els objectius estratègics i operatius del Pla estratègic de millora de la compra pública. El marc de les propostes vindrà definit per l'àmbit de cada un dels eixos, i els participants hauran de fer una breu explicació del contingut, termini d'implantació, finalitat, òrgans implicats (públics i /o privats) de cada una de les actuacions proposades.


Propostes Veure tots (122)

 • Creat el
  10/09/2020
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Establir, com a condició especial d’execució o mitjançant clàusules d'adjudicació, que es...
 • Creat el
  11/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  28/08/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  08/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Veure tots (122)
El que es decideix Obtenir informació, idees i propostes sobre com portar a terme els objectius de l'estratègia de millora de la compra pública.
Qui hi participa El procés participatiu s'adreça específicament a empreses, centrals de compres, entitats del tercer sector, empreses d'economia social, empreses contractistes de l'Administració, organitzacions sindicals, associacions empresarials, col·legis professionals, administracions públiques, universitats, entitats del tercer sector social
Com es decideix Els participants hauran de proposar accions o actuacions per al compliment dels objectius de l'estratègia responent les preguntes dels corresponents qüestionaris.
Departament Departament d'Economia i Hisenda
Unitat promotora Direcció General de Contractació Pública
Disposa de retorn
Data d'inici 15 de Juliol de 2020
Data de finalització 10 de Novembre de 2020
Referència: II-PART-2020-07-344

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/Pla-estrategic-millora-compra-publica/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/Pla-estrategic-millora-compra-publica/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

17

Participants

165

Seguidores

5

Comentaris

122

Propostes

52

Adhesions